لیست فراخوان ها

داوطلب محترم لطفا به موارد زیر دقت نمایید:
در لیست ذیل کلیه فراخوان های فعال مربوط به اتحادیه های استان ها و شهرهای مختلف را مشاهده می کنید.
برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه می بایست:
۱. پروانه کسب شما دارای اعتبار باشد.
۲. زیر ۷۵ سال سن داشته باشید.
۳. اگر سابقه عضویت در هیأت مدیره را ندارید، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشید.
در صورتی که اتحادیه خود را در لیست ذیل مشاهده می کنید و قصد ثبت نام دارید، بر روی لینک ثبت نام در ردیف مربوطه کلیک کنید و یا از سمت راست بر روی قسمت "ثبت نام داوطلبین" کلیک نمایید. توجه نمایید که سیستم به صورت خودکار از طریق شناسه صنفی، هویت شما را تشخیص داده و در اتحادیه مد نظر ثبت نام می نماید.

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتحادیه تاریخ شروع فراخوان
تاریخ پایان فراخوان
وضعیت فراخوان ثبت نام
۹۱ آذربایجان غربی نقده الکتریکی و لوازم خانگی فروشان سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۲ فارس فیروز آباد خیاطان زنانه ومردانه دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۳ مازندران قائم شهر پارچه فروشان سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۴ جنوب کرمان جیرفت خواربارفروش یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۵ جنوب کرمان جیرفت گوشی همراه و تاسیسات مخابراتی یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۶ جنوب کرمان جیرفت مکانیک یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۷ قزوین قزوین اتحادیه پیراهن دوزان و تولیدکنندگان پوشاک و رسته های وابسته یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۸ قزوین قزوین اتحادیه چلوکبابی ها و تالارهای پذیرایی و رسته های وابسته شهرستان قزوین یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۹ خراسان جنوبی بیرجند تاسیسات مکانیکی ساختمان شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۰۰ قزوین قزوین اتحادیه فروشندگان لوازم الکتریکی و رسته های وابسته یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۰۱ آذربایجان شرقی اهر طلا سازان و جواهر فروشان شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۰۲ جنوب کرمان جیرفت لبنیات فروش شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۰۳ جنوب کرمان جیرفت عکاس شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۰۴ همدان همدان نمایشگاهداران اتومبیل شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۰۵ همدان همدان درودگران شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام