لیست فراخوان ها

داوطلب محترم لطفا به موارد زیر دقت نمایید:
در لیست ذیل کلیه فراخوان های فعال مربوط به اتحادیه های استان ها و شهرهای مختلف را مشاهده می کنید.
برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه می بایست:
۱. پروانه کسب شما دارای اعتبار باشد.
۲. زیر ۷۵ سال سن داشته باشید.
۳. اگر سابقه عضویت در هیأت مدیره را ندارید، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشید.
در صورتی که اتحادیه خود را در لیست ذیل مشاهده می کنید و قصد ثبت نام دارید، بر روی لینک ثبت نام در ردیف مربوطه کلیک کنید و یا از سمت راست بر روی قسمت "ثبت نام داوطلبین" کلیک نمایید. توجه نمایید که سیستم به صورت خودکار از طریق شناسه صنفی، هویت شما را تشخیص داده و در اتحادیه مد نظر ثبت نام می نماید.

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتحادیه تاریخ شروع فراخوان
تاریخ پایان فراخوان
وضعیت فراخوان ثبت نام
۳۱ کرمانشاه کرمانشاه مشاورین املاک دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۲ آذربایجان غربی [---] اتحادیه چاپ و کانونهای تبلیغاتی (استانی) دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۳ آذربایجان غربی [---] فخاران (استانی) دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۴ کردستان سنندج فلزکاران و جوشکاران دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۵ اصفهان خمینی شهر حوله بافان یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۶ کهگیلویه و بویر احمد گچساران آرایشگران زنانه و مردانه یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۷ تهران تهران ذوب فلزات یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۸ تهران تهران بار فروشان یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۳۹ تهران تهران طباخان (کله پاچه،سیرابی طبخ شده و خام) یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۴۰ آذربایجان شرقی تبریز اغذیه فروشان وصنوف همگن یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۴۱ کردستان سقز بافندگان و فروشندگان فرش و موکت یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۴۲ سیستان و بلوچستان زابل خیاطان دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۴۳ سیستان و بلوچستان زابل خواربار فروشان دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۴۴ سیستان و بلوچستان زابل قنادان و آبنبات ریز و نقل ریزان دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۴۵ سیستان و بلوچستان زابل تزیینات داخلی ساختمان فروشنده فرش وموکت دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام