لیست فراخوان ها

داوطلب محترم لطفا به موارد زیر دقت نمایید:
در لیست ذیل کلیه فراخوان های فعال مربوط به اتحادیه های استان ها و شهرهای مختلف را مشاهده می کنید.
برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه می بایست:
۱. پروانه کسب شما دارای اعتبار باشد.
۲. زیر ۷۵ سال سن داشته باشید.
۳. اگر سابقه عضویت در هیأت مدیره را ندارید، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشید.
در صورتی که اتحادیه خود را در لیست ذیل مشاهده می کنید و قصد ثبت نام دارید، بر روی لینک ثبت نام در ردیف مربوطه کلیک کنید و یا از سمت راست بر روی قسمت "ثبت نام داوطلبین" کلیک نمایید. توجه نمایید که سیستم به صورت خودکار از طریق شناسه صنفی، هویت شما را تشخیص داده و در اتحادیه مد نظر ثبت نام می نماید.

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتحادیه تاریخ شروع فراخوان
تاریخ پایان فراخوان
وضعیت فراخوان ثبت نام
۷۶ خراسان رضوی درگز مکانیک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۷۷ جنوب کرمان قلعه گنج خواروبار و لبنیات شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۷۸ جنوب کرمان قلعه گنج خدمات فنی و فروشندگان لوازم یدکی شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۷۹ جنوب کرمان قلعه گنج فروشندگان لوازم خانگی شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۰ جنوب کرمان قلعه گنج نانوایان و قنادان شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۱ جنوب کرمان کهنوج درب و پنجره سازا ن آهنی شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۲ جنوب کرمان قلعه گنج مصالح ساختمانی شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۳ اردبیل اردبیل صنف رایانه و صوتی و تصویری شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۴ یزد اردکان بزاز و خیاط دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۵ یزد اردکان پوشاک و کفش فروش دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۶ فارس آباده قصابان شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۷ مازندران بهشهر پارچه فروشان یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۸ مازندران بهشهر خدمات فنی مهندسی خانگی و صنعتی یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۸۹ فارس خنج پارچه فروشان و خرازان چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۹۰ فارس خنج نانوایان، قنادان و اغذیه فروشان چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام