بازیابی کد رهگیری (تلفن همراه)

داوطلب گــرامی؛ در صورتی که کـد رهگیـری خود را در هر کدام از مراحل ثبت نام، شکایت و ... فراموش کرده اید، با وارد کردن مشخصات ذکر شده می توانید کـد رهگیـری خود را مجدداً دریافت نمایید.
توجه: اطلاعاتی که وارد می کنید، می بایست با اطلاعات درج شده قبلی شما تطبیق داشته باشد، تا کد رهگیری برای شما ارسال گردد.
بازیابی کـد رهگیـری از طریق تلفن همراه در صورتی امکان پذیر است که:
1. چون اطلاعات به شماره موبایلی که در هنگام ثبت نام در سایت درج کرده اید، ارسال می گردد. (بایستی به این خط تلفن دسترسی داشته باشید)
2. تلفن همراه در لیست غیرفعال مخابرات جهت ارسال پیام کوتاه قرار نداشته باشد.
با توجه به توضیحات ارائه شده پر واضح است که در قسمت « تلفن همراه » می بایست شماره ای را درج کنید که در هنگام ثبت نام در سایت درج کرده اید.

لطفاً نوع کد رهگیری، شناسه صنفی و شماره موبایل را وارد نمایید.
توضیحات
توضیحات
توضیحات