ثبت نام داوطلبین اتاق اصناف شهرستان

داوطلب محترم لطفا به موارد زیر دقت نمایید:
برای ثبت نام در انتخابات اتاق اصناف شهرستان می بایست:
رئیس یکی از اتحادیه های شهرستان خود باشید.
* پس از ثبت نام از طریق گزینه پیگیری از وضعیت ثبت نام خود مطلع شوید.

لطفا شناسه صنفی پروانه کسب فعال مرتبط با اتحادیه ای که در حال حاضر ریاست آن را بر عهده دارید وارد کنید:
توضیحات