مشاهده نتایج انتخابات

کاربر گرامی توجه نمایید، فقط انتخاباتی که ۷۲ ساعت از زمان پایان برگزاری و صدور صورتجلسه آنها گذشته باشد و اطلاعات صورتجلسه انتخابات به سایت ارسال شده باشند، در این لیست نمایش داده می شوند.

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتحادیه تاریخ برگزاری انتخابات
ساعت شروع ساعت پایان ساعت صدور صورتجلسه مشاهده نتیجه
۱ مرکزی اراک بار فروشان میوه و تره بار پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۳ مشاهده نتیجه
۲ مازندران آمل اتحادیه صنف قصابان چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۵ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ مشاهده نتیجه
۳ یزد اشکذر خواربار و لبنیات فروشان چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰ ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ مشاهده نتیجه