لیست انتخابات آماده برگزاری

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتحادیه تاریخ برگزاری انتخابات
ساعت شروع ساعت پایان نمایش اطلاعات
۱ مازندران چالوس موسسات توریستی و اتومبیل کرایه یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰ ۱۱:۳۰ نمایش اطلاعات
۲ مازندران تنکابن اغذیه و چلوکباب سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۳ مازندران تنکابن تولیدکنندگان وفروشندگان لوازم الکتریکی شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۴ مازندران تنکابن تاسیسات چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۵ مازندران تنکابن خوار بار و لبنیات فروشان یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۶ مازندران کلاردشت مشاورین املاک سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۷ اصفهان کاشان فروشندگان فرش دستباف یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۵ ۱۱:۰۰ نمایش اطلاعات
۸ گیلان سیاهکل اغذیه وچلوکباب شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۹ اصفهان کاشان فروشندگان لوازم یدکی خودرو یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۵ ۱۱:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۰ تهران دماوند ریختگران و تراشکاران و خدمات گاز رسانی یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۱ مازندران ساری موسسات اتومبیل کرایه یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ نمایش اطلاعات
۱۲ البرز فردیس کفاشان و سراجان چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۳ تهران ری تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برقی وفروشندگان قطعات مربوطه چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ نمایش اطلاعات
۱۴ مازندران تنکابن نمایشگاه داران اتومبیل شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۵ مازندران تنکابن ماهی فروشان چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات