لیست انتخابات آماده برگزاری

جستجو
# استان شهرستان اتحادیه تاریخ برگزاری انتخابات ساعت شروع انتخابات ساعت پایان انتخابات نمایش اطلاعات
۱ آذربایجان غربی شوط اتحادیه فرش دستباف یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ ۱۴:۰۰ نمایش اطلاعات
۲ همدان نهاوند خواربار فروشان سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ نمایش اطلاعات
۳ لرستان بروجرد نمایشگاه داران اتومبیل دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ نمایش اطلاعات
۴ آذربایجان غربی میاندوآب تعمیر کاران اتومبیل ( سبک و سنگین ) یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ نمایش اطلاعات
۵ آذربایجان غربی میاندوآب فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و ساعت دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ نمایش اطلاعات
۶ آذربایجان غربی میاندوآب بافندگان فرش دستباف پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ نمایش اطلاعات
۷ آذربایجان غربی میاندوآب فلزکاران سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ نمایش اطلاعات
۸ آذربایجان غربی میاندوآب چاپخانه داران و کتابفروشان چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ نمایش اطلاعات
۹ آذربایجان غربی میاندوآب فروشندگان پوشاک و خرازان شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۰ فارس مهر سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی [ - - - ] ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۱ فارس مهر فروشندگان مصالح ساختمانی شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۲ فارس مهر تعمیر کاران اتومبیل ( سبک و سنگین ) یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۳ فارس مهر خرازان [ - - - ] ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۴ فارس مهر امور حمل و نقل [ - - - ] ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ نمایش اطلاعات
۱۵ البرز کرج فروشندگان مرغ و تخم مرغ و ماهی دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات