مشاهده نتایج انتخابات اتاق اصناف شهرستان

کاربر گرامی توجه نمایید، فقط انتخاباتی که ۷۲ ساعت از زمان پایان برگزاری و صدور صورتجلسه آنها گذشته باشد و اطلاعات صورتجلسه انتخابات به سایت ارسال شده باشند، در این لیست نمایش داده می شوند.

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتاق اصناف تاریخ برگزاری انتخابات
ساعت شروع ساعت پایان ساعت صدور صورتجلسه مشاهده نتیجه
۱ یزد مهریز اتاق اصناف شهرستان پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۱:۱۵ ۱۱:۱۵ مشاهده نتیجه
۲ مازندران تنکابن اتاق اصناف شهرستان یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۱ مشاهده نتیجه
۳ گیلان لنگرود اتاق اصناف شهرستان پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ مشاهده نتیجه
۴ همدان نهاوند اتاق اصناف مشترک شهرستان نهاوند یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ مشاهده نتیجه
۵ البرز اشتهارد اتاق اصناف شهرستان یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۳ مشاهده نتیجه
۶ سمنان گرمسار اتاق اصناف شهرستان شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ مشاهده نتیجه
۷ گیلان رودبار اتاق اصناف شهرستان سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ مشاهده نتیجه
۸ قزوین البرز اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ مشاهده نتیجه
۹ اصفهان کاشان اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰ ۱۳:۱۵ ۱۳:۱۵ مشاهده نتیجه
۱۰ قزوین آبیک اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰ مشاهده نتیجه
۱۱ ایلام ملکشاهی اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱۰:۵۰ مشاهده نتیجه
۱۲ ایلام چرداول اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵ ۱۱:۴۰ ۱۱:۴۰ مشاهده نتیجه
۱۳ ایلام مهران اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۴۰ ۱۰:۰۶ ۱۰:۰۶ مشاهده نتیجه
۱۴ اصفهان خوانسار اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ مشاهده نتیجه
۱۵ گلستان گرگان اتاق اصناف شهرستان دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۱۵ ۱۱:۱۵ مشاهده نتیجه