لیست انتخابات آماده برگزاری اتاق اصناف

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتاق اصناف تاریخ برگزاری انتخابات
ساعت شروع ساعت پایان نمایش اطلاعات
۱ گیلان لنگرود اتاق اصناف شهرستان پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ نمایش اطلاعات