لیست فراخوان ها

داوطلب محترم لطفا به موارد زیر دقت نمایید:
در لیست ذیل کلیه فراخوان های فعال مربوط به اتحادیه های استان ها و شهرهای مختلف را مشاهده می کنید.
برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه می بایست:
۱. پروانه کسب شما دارای اعتبار باشد.
۲. زیر ۷۵ سال سن داشته باشید.
۳. اگر سابقه عضویت در هیأت مدیره را ندارید، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشید.
در صورتی که اتحادیه خود را در لیست ذیل مشاهده می کنید و قصد ثبت نام دارید، بر روی لینک ثبت نام در ردیف مربوطه کلیک کنید و یا از سمت راست بر روی قسمت "ثبت نام داوطلبین" کلیک نمایید. توجه نمایید که سیستم به صورت خودکار از طریق شناسه صنفی، هویت شما را تشخیص داده و در اتحادیه مد نظر ثبت نام می نماید.

جستجو
توضیحات
# استان
شهرستان
اتحادیه تاریخ شروع فراخوان
تاریخ پایان فراخوان
وضعیت فراخوان ثبت نام
۱۲۱ گلستان گنبد کاووس فروشندگان فرش ماشینی و موکت یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ تمدید، نوبت اول ثبت نام
۱۲۲ گلستان گنبد کاووس آلومینیوم کاران یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ تمدید، نوبت اول ثبت نام
۱۲۳ مازندران آمل فروشندگان ادوات کشاورزی سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ تمدید، نوبت اول ثبت نام
۱۲۴ سیستان و بلوچستان کنارک فروشندگان کیف وکفش وپوشاک فروشان شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ تمدید، نوبت اول ثبت نام
۱۲۵ سیستان و بلوچستان کنارک خیاطان و آرایشگران شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ تمدید، نوبت اول ثبت نام
۱۲۶ همدان نهاوند حق العملکاران و خشکبار یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ تمدید، نوبت اول ثبت نام
۱۲۷ کرمانشاه پاوه آرایشگران دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۲۸ کرمانشاه پاوه تعمیرکاران لوازم خانگی و طلا فروشان دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۲۹ کرمانشاه پاوه خدمات اتومبیل دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۳۰ کرمانشاه پاوه خواروبارفروشان دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۳۱ کرمانشاه پاوه خیاطان دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۳۲ کرمانشاه پاوه درودگران و پروفیل کاران دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۳۳ کرمانشاه پاوه فروشندگان لوازم خانگی دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۳۴ کرمانشاه پاوه فروشندگان مصالح ساختمانی دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام
۱۳۵ کرمانشاه پاوه قصابان و مرغ فروشان دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ نوبت اول ثبت نام